Totalkostnad

Vår mjukvara räknar ut en totalkostad på det som sker i affärsprocessen mellan leverantör-inköp-kund.

Läs mer

Totalkostnad

Interna processer

LEAN Administration
Lättarbetad modul som enkelt tids- och kostnadsätter de administrativa processerna

Läs mer

Interna processer

Slöseriidentifiering

Med vår lättanvända mobilapplikation fångas organisationens interna och externa slöseri upp

Läs mer

Slöseriidentifiering

Miljökostnader

Via en transponder eller genom att mäta tänkt sträcka på en webbaserad kartfunktion beräknar vår miljömodul ut hur stor mängd koldioxid som varje transport släpper ut

Läs mer

Miljökostnader

Verktyg

Processmappning, Totalkostnads nulägesanalys, Konsekvenskostnad, 5S, Kralic matrisen

Läs mer

Verktyg

Vi utmanar din lönsamhet!

Oavsett om din lönsamhet är bra eller dålig hjälper vi dig att hitta nya vägar för att öka den

Läs mer

Vi utmanar din lönsamhet!